Онлайн кредит от Podkrepa.eu

Бързи заеми онлайн

Потребителски кредити до 75 000лв.

Podkrepa.eu е онлайн базирана платформа, тип каталог, който е изцяло насочен към финансовите нужди на потребителя. Ако имате спешна нужда от пари, а нямате време да търсите и проучвате фирмите за бързи заеми, при нас може да намерите кратка и обобщена информация относно продуктите, услугите, лихвените проценти и условията по кандидатстване и одобрение за кредит. Сайтът предоставя възможност да изберете най-подходящото кредитно предложение за Вас измежду вече утвърдилите се на пазара фирми в сферата на небанковото кредитиране.

4 кредитни предложения за кредит до заплата без лихва от: Смайл Кредит, Вивус, Фератум и Кредисимо:

При нас може да кандидатствате за:

 • Безлихвен кредит до 1300 лева
 • Кредит на вноски до 4000 лева
 • За потребителски кредит до 90 000 лева
 • Кредит за автомобил със и без самоучастие
 • Ипотечен и жилищен кредит за жилище

Ние предоставяме потребителски и бързи кредити за :

 • Бързи заеми за студенти
 • Кредити за пенсионери
 • За хора без трудов договор (на свободна практика)
 • За жени/ майки в майчинство
 • За българи живеещи или работещи в чужбина

Можете да изберете кредит от 50 до 5000лв., като стандартно периодът за погасяване варира от 3 до 24 месеца.
Освен това можете да се възползвате и от специалните предложения за безлихвени кредити, които най-често се отпускат за покриване на неотложни разходи до заплата. Сумите за този вид заеми са от 50 до 1300лв. и се предоставят най-често при първи кредит. Тъй като тези кредити са без лихва, обикновено периода за погасяване е кратък – до 15 или до 30 дни.
Към всяко едно кредитно предложение в сайта сме включили и финансов пример на база определеният от фирмата ГЛП и ГПР.

Всички кредитни институции в сайта са с удостоверения от БНБ ( Българска народна банка ) и са с лиценз от КЗЛД ( Комисия за защита на личните данни )

Изисквания:

 • При кандидатстване за кредит е необходимо да се въведат валидни данни от лична карта (име, тел).
 • Добре би било да не сте с лоша кредитна история, защото шансът за одобрение при лошо ЦКР е минимален.
 • Да сте български гражданин

Предимства:

 • Няма такси при кандидатстване или предсрочно погасяване
 • Без поръчители* – не Ви е нужен гарант, който да отговаря за изпълнението на задълженията от страна на длъжника (* важи само някои фирми )
 • Заявявате кредит само с лична карта
 • Възможност за рефинансиране на кредита и по-ниски лихви за всеки следващ заем
 • Без обезпечение*  : не е необходимо да гарантирате чрез движимо или недвижимо имущество взетия от Вас заем ( * за по-големи суми се изисква гарант )
 • Без доказване на доход от трудов договор (не е необходимо да имате превод на работна заплата)

Кандидатстване

Кандидатстване за onlain kredit

Кандидатстването е максимално бързо и удобно, можете да изберете дали да погасявате кредита си на месечни или на седмични вноски, лихвата се определя на база погасителния план и сумата, която сте избрали. Можете да подадете заявление за заем по няколко начина: чрез онлайн форма за кандидатстване, в офис на фирмата, по телефона, чрез SMS. При попълване на заявлението Ви ще се генерира СЕФ ( Стандартен европейски формуляр) за предоставяне на информация за потребителските кредити, като той включва: данни за кредитната фирма, основни характеристики за предоставяния от фирмата заем, разходи по кредита, основни условия по договора за кредит.

Как да получите парите?

Отпуснатият заем можете да получите във всеки един офис на Изипей и Фастпей в България.

За какво може да използвате онлайн кредита:

 • плащане на данъци и сметки
 • за почивка или екскурзия
 • за ремонт на жилището
 • за закупуване на имот

Кредит за теб!

Всички кредитни продукти са съобразени според различните нужди на потребителя. Представените фирми в сайта имат индивидуален подход към всеки един кредитоизискател. В podkrepa.eu ще намерите специализирани кредитни решения в зависимост от социалния Ви статус и възрастта. Изключително много пенсионери, студенти, хора на свободна практика и жени в майчинство се възползват от предложените от нас кредити.

Още кредитни предложения:


Смайл Кредит оферта

Бърз кредит

Този вид заем в последните години стана много популярен, тъй като за него не се изискват никакви документи, освен лична карта и може да бъде получен още в същия ден на подаване на заявлението за заем. Онлайн кредита, който финансовите организации отпускат, са в малки размери от 50 до 5000 лв. и са краткосрочни ( погасяването им става в кратки срокове, най-често от 3 до 24 месеца). Едни от най-често теглените кредитни продукти е „кредит до заплата“ – но защо? На първо място, защото е безлихвен и процедурата по кандидатстване и одобрение за него е максимално бърза и лесна.


Потребителски кредит

Този вид кредит е предназначен за физически лица с цел покупка на вещи за бита, малък ремонт, строителство или друго. Това са краткосрочни заеми от 5000 до 10 000 лева, което казано иначе означава, че се погасяват за по-кратък период от време (от 3 до 24 месеца). За да кандидатствате за потребителски заем ще трябва да предоставите документ за доходи, да имате чисто кредитно досие и ако сумата, която искате, е в малко по-голям размер да предоставите на банката поръчител, който да гарантира за вас пред нея.


Бизнес кредит

Кредит за стартиране на собствен бизнес – този вид заем е предназначен за юридически лица с цел финансиране на бизнеса. Тези заеми са дългосрочни и за тях задължително се изисква обезпечение по кредита. Бизнес кредитите могат да бъдат за оборотни средства, за покупка на машини, съоръжения или ноу-хау, за покупка на недвижим имот, закупуване на земеделска земя, техника и други.


Ипотечен кредит

Тези заеми са по-популярни като жилищни заеми, тъй като се отпускат най-вече за покупка на къща, апартамент или парцел както и за довършителни работи по жилище: строителство и ремонт. И те като бизнес заемите са дългосрочни, т. е. годините за тяхното погасяване са от 10 до 25 години. За жилищните кредити също като бизнес кредитите едно от задължителни условия е да се предостави ипотека (обезпечени) по кредитите, за да бъдат отпуснати.

Важно: Кредити за безработни с абсолютно никакви доходи не се предоставят

Скорошни публикации на тема кредитиране