Кредити по категории

Начало

Кредитът е едно добро решение при възникнала нужда от парични средства. В сайта podkrepa.eu може да намерите разнообразни кредитни продукти, според ситуацията.

Бърз кредит

Този вид заем в последните години стана много популярен, тъй като за него не се изискват никакви документи, освен лична карта и може да бъде получен още в същите ден на подаване на заявлението за заем. Онлайн кредита, който финансовите организации отпускат, са в малъки размери (от 100 до 5000 лв.) и са краткосрочни ( погасяването им става в много кратки срокове, най-често от 3 до 24 месеца). Едни от най-често теглените кредитни продукти е „кредитът до заплата“ – но защо? На първо място, защото е безлихвен и процедурата по кандидатстване и одобрение за него е максимално бърза и лесна.

Потребителски кредит

Този вид кредит е предназначен за физически лица с цел покупка на вещи за бита, ремонти и или други.Тези заеми са краткосрочни заеми, което казано иначе означава, че се погасяват за по — кратък период от време (от една до десет години). За да кандидатствате за потребителски заем ще трябва да предоставите документ за доходи, да имате чисто кредитно досие и ако сумата, която искате, е в малко по — голям размер да предоставите на банката поръчител, който да гарантира за вас пред нея.

Бизнес кредит

Този вид заем е предназначен за юридически лица с цел финансиране на бизнеса.Тези заеми са дългосрочни и за тях задължително се изисква обезпечение по кредита. Бизнес кредитите могат да бъдат за оборотни средства, за покупка на машини, съоръжения или ноу — хау, за покупка на недвижим имот и други.

Ипотечен кредит

Тези заеми са по — популярни като жилищни заеми, тъй като се отпускат най — вече за покупка или довършителни работи по жилище. И те като бизнес заемите са дългосрочни, т. е. годините за тяхното погасяване са от 10 до 25 години. За жилищните кредити също като бизнес кредитите едно от задължителни условия е да се предостави ипотека (обезпечени) по кредитите, за да бъдат отпуснати.