Тексим банк

Тексимбанк

Тексимбанк

Тексимбанк е учредена на 2 септември 1992 година и е една от най-старите действащи частни банки в България. Името си банката наследява от легендарната икономическа групировка Тексим, която полага основите на съвременната индустрия с най-голям български търговски флот, селскостопанска авиация, оранжерийно производство и производство на „Кока кола“. Създател на банката е Георги Найденов – човекът – символ на модерната икономика. Тексимбанк е наследник на първата търговска банка след 1944 година, а именно Морска търговска банка, съществувала през 60-те години на миналия век. Тексимбанк е единствената новосъздадена българска банка, която може да се похвали с традиции в банковото дело.

Кредитни продукти:

  • Жилищен кредит
  • Кредити за рефинансиране на задължения

Експресен кредит чрез Изипей

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР
Разрешена и използвана сума Минимално месечно плащане – лихва Дължима сума за 1 година (главница, лихви)
 1 000 лева  25.20 лева 1 311.40 лева
 2 000 лева  49.20 лева 2 599.40 лева
 2 500 лева  61.20 лева 3 243.40 лева
 3 000 лева  73.20 лева 3 887.40 лева
Годишен лихвен процент – 28.80%, формиран от РЛП на Банката + фиксирана надбавка; такса за разглеждане на искане за кредит – 8 лева. Срок на овърдрафта – 1 година с подновяване. За кредит в размер на 3 000 лева, общата дължима сума с включени лихви и такси е 3 887.40 лева. ГПР: 34.00%

Овърдрафти

За Тексимбанк няма нищо по-ценно от доверието на клиентите, доверие подкрепено с по-добро познаване на потребностите и изискванията на клиентите, както и с дългосрочни взаимоотношения. Банката извършва финансова диагностика на своите клиенти, за да им предложи качествени индивидуални решения за бизнеса. Успехът на клиентите е и успех на банката. Тексимбанк има реалистични цели за растеж. Агресивното предлагане на услуги крие много рискове, а пасивното води до стагнация, ето защо стриктното съблюдаване на разходите, поддържането на висока капиталова адекватност и премерена политика по отношение на поетия риск са гаранцията за стабилност на Тексимбанк. Висококвалифицираните експерти отлично познават както особеностите на националната икономика, така и най-съвременните финансови инструменти и решения. Целта на банката е да стимулира тяхната инициативност и нестандартно мислене. Хората, с които работи банката са нейният най-ценен капитал.

Познавайки изискванията на националния пазар и предлагайки съвременни индивидуализирани банкови услуги, мисията на банката е да бъде съмишленик и партньор на частните предприемачи в България. Тексимбанк цени и уважава тяхната смелост и креативност и е готова да ги подкрепя и заедно да вървят напред.